By Thai
Otaru
Scenery
Joe
Joe
Hokkaido University
Go Map

Middle,Winter

โอตารุ

โอตารุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกที่หนึ่งเนื่องจากเดินทางมาง่ายและไม่ไกลจากซัปโปโร โอตารุเป็นเมืองท่าแห่งหนึ่งของฮอกไกโด มีคลองโอตารุเป็นสัญลักษณืที่ทุกคนที่มีเยือนจะต้องมาถ่ายรูที่จุดนี้ และมีโกดังเก็บสินค้าเก่าซึ่งปัจจุบันดัดแปลงทำเป็นร้านค้าต่าง ๆ ถัดจากคลองโอตารุจะมีภัตราคารยอดนิยมที่ถูกออกแบบในรูปแบบสมัยเก่า อาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คืออาหารทะเลต่าง ๆ อย่างเช่น ซุชิ ซึ่งการันตรีความสดเนื่องจากโอตารุนั้นอยู่ติดกับทะเล นอกจากอาหารคาว โอตารุยังขึ้นชื่อเรื่องของหวานอีกด้วย ในโอตารุเต็มไปด้วยร้านของหวานมากมาย อย่างเช่น LeTAO ซึ่งทุกคนต้องมาลิ้มรสและติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไม่มากก็น้อย เครื่องแก้ว

และกล่องดนตรีเป็นของขึ้นชื่อในโอตารุที่มีให้เลือกหลายรูปแบบให้คุณเลือกเป็นของฝาก

Otaru

Otaru is a city and port in Hokkaido. Otaru is a popular tourist destination because it is very easy to go and not so far from Sapporo.  Otaru Canal is the land mark of Otaru. Everyone who comes to Otaru have to take some picture here. There are many old building for stock goods from port but now their changed to shopping bazaars. Next to the canal, is a popular restaurant with a medieval theme. Otaru is also known for the freshness of its sushi because Otaru is near the sea. Not only main courses, Otaru also very famous about sweets. There are many cafe shop ex. LeTAO that everyone have to teste and take it back. Otaru is well known for its studio glass and musical boxes. There are many styles that you can select to bring back for souvenirs.

menu